Informace k soutěži MoodleMoot 2018 - pro učitele

Zaměření soutěže:

Tato soutěž je zaměřena na tvorbu online kurzů v prostřední Moodle. Nevíte, co je Moodle? Více se můžete dočíst například zde.

Cíl soutěže:

Vytvořit on-line kurz v prostředí Moodle, který bude spadat do jedné z následujících kategorií:

 1. Planeta Zěmě 
 2. Svět techniky 
 3. Svět v pohybu 
 4. Word of Languages (Svět jazyků)

Kdo se soutěže může účastnit?

Skupina 2-3 studentů pod vedením jednoho učitele.

Jak přihlášení na soutěž probíhá?

 1. Společně se skupinou studentů se domluvíte na zaměření budoucího kurzu.
 2. Kontaktujete nás na soutez@moodlemoot.cz, kde se domluvíme na dalším postupu.

Další postup:

 1. V Moodlu vytvoříme vaší skupince prázdný kurz, který budou studenti naplňovat studijními materiály, činnostmi, nastavovat podmínky průchodem, vytvářet testy. Jednoduše - budou tvořit komplexní a kompletní online kurz.
 2. Kurz který vytvoříte, vyhodnotní naše komise, která určí tři vítězné týmy.

Co za to:

Vítězné týmy včetně učitelů mají účast na naší konferenci zdarma.

plus

Vítězné týmy se mohou zúčastnit workshopu z oblasti on-line vzdělávání a e-learningových kurzů. Za účast na workshopu získáte certifikát o absolvování vydaný Moodle Partnerem pro ČR - PragoData Consulting, s.r.o.


Ale co když nevyhrajeme?

Všechny zúčastněné týmy získají přístup do e-learningových kurzů UHK určených ke spolupráci SŠ a VŠ.

plus

Získáte odznak OpenBadge do svého e-portfolia (více informací o e-portfoliích naleznete zde).

plus

Učitel se může zdarma účastnit konference, přestože jeho tým nevyhrál.

Další důležité informace:

 1. Očekává se, že kurz bude obsahovat více než jen texty a obrázky, ideálně nějaké další studijní činnosti a aktivity, které Moodle nabízí.
 2. Pro inspiraci jsme pro vás vytvořili ukázkový kurz, který naleznete zde.
 3. Termín předání kurzů? Do 15.10.2018
 4. Pokud budete mít další otázky, neváhejte nám napsat na soutez@moodlemoot.cz.

Hodnotící kritéria:

 1. Logická struktura kurzu (výběr témat, návaznost témat, počet téma).
 2. Grafické zpracování (přehlednost, smysluplnost, vyváženost grafické a textové části).
 3. Volba studijních materiálů (relevantnost studijních podkladů, jejich propojení, počet, vhodné umístění).
 4. Vzdělávací přesah (informační přínostnost kurzu).
 5. Celkový dojem (zhodnocení kurzu jako celku).

Last modified: Wednesday, 12 September 2018, 11:20 AM