Příkopové propadliny, oceánské příkopy, litosferické desky, kontinenální drift (Youtube)

Youtube video - "Encyklopedie - Příkopové propadliny, oceánské příkopy, litosferické desky, kontinenální drift"