Pohyb litosférických desek

1. Pohyb litosferických desek

Litosférické desky (taky tektonické) jsou součástí litosféry naší planety a jsou považovány za endogenní jev, neboť energii pro svůj pohyb berou v zemském jádře. Tento pohyb byl v minulosti jednoznačně dokázán německým vědcem Alfredem Wegenerem, který sestavil svou teorii kontinentálního driftu. Desky se pohybují většinou velmi pomalu, v řádu centimetrů ročně. V určitých případech se však mohou posunout velmi rychle, potom však mluvíme o zemětřesení.